Aktuellt recept:

Logga in


Dagens citat

Det finns tre sorters företag.

Philip Kotler, ur Marketing Management