Aktuellt recept:

Logga in


Dagens citat

Egoismen - ett fult namn på människans härligaste gåva - självbevarelsedriften !

August Strindberg